Σημαντική ενημέρωση:

Σας ενημερώνουμε πως έχει ενεργοποιηθεί η προσωρινή φραγή των υπηρεσιών πρόσβασης στο Internet και σταθερής τηλεφωνίας που λαμβάνετε από τη Wind. Ο λόγος της φραγής μπορεί να είναι:

 1. Ληξιπρόθεσμες οφειλές ή
 2. Χρήση της υπηρεσίας που εναντιώνεται με τους όρους χρήσης (αποστολή μαζικών mail -spam-, επιθέσεις σε συνδεδεμένους χρήστες -attacks- κλπ)
Στην περίπτωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, παρακαλούμε να προχωρήσετε άμεσα στην εξόφλησή τους με έναν από τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής:

[+] «Διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής»

 1. Εξόφληση σε κατάστημα Wind (συστήνεται για γρήγορη εξυπηρέτηση)
 2. Μέσω πιστωτικών καρτών με επιτόπου χρέωση σε κατάστημα Wind (Visa, Mastercard, American Express και Diners) ή με άμεση χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας (Visa, Mastercard, American Express και Diners), καλώντας μας στο 1215 από κινητό WIND χωρίς χρέωση
 3. Στα υποκαταστήματα των τραπεζών: Εθνική, Eurobank-Ergasias, Alpha Bank, και Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο προσκομίζοντας το λογαριασμό σας
 4. Μέσω myWIND στο: www.wind.gr/mywind
 5. Online μέσω PayPal
 6. Μέσω online πληρωμής λογαριασμού με άμεση χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας (Visa, MasterCard, Diners και American Express)
 7. Στο δίκτυο καταστημάτων Public, ΕΛΤΑ και στα καταστήματα του Συνεταιρισμού Πρακτόρων ΟΠΑΠ με το σήμα του ΣΕΠΠΠ και της WIND προσκομίζοντας το λογαριασμό σας
 8. Μέσω web-banking των τραπεζών Εθνική, Eurobank-Ergasias, Alpha Bank, Πειραιώς, HSBC και Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
 9. Μέσω phone-banking των τραπεζών Eurobank-Ergasias, Alpha Bank, Πειραιώς και HSBC
 10. Μέσω των αυτόματων μηχανημάτων easypay της Τράπεζας Πειραιώς
 11. Μέσω winbank easypay της Πειραιώς και Live-Pay της Eurobank
 12. Μέσω του δικτύου ΑΤΜ των τραπεζών Εθνική, Alpha Bank, και Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, με χρήση του Κωδικού Πληρωμής ΑΤΜ που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του λογαριασμού
 13. Μέσω του Δικτύου Αυτόματων Κέντρων Πληρωμών (APS) της Τράπεζας Πειραιώς και του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

Προσοχή: Σε περίπτωση που δεν προχωρήσετε σε εξόφληση σε κατάστημα Wind, συστήνεται -ώστε να εξυπηρετηθείτε ταχύτερα- η αποστολή με FAX στο 211 120 1100 ή με e-mail στο CustomerCareFixed@wind.gr, της απόδειξης πληρωμής, με την ένδειξη «Άρση Προσωρινής Φραγής» και αναγράφοντας τον αριθμό της σύνδεσής σας ή τον κωδικό πελάτη

Με την εξόφληση των οφειλών, η Wind θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την άρση της φραγής, ενώ από την πλευρά σας είναι πιθανό να χρειάζεται επανεκκίνηση του εξοπλισμού (router).

Για άμεση άρση της φραγής  συστήνεται η εξόφληση σε κατάστημα Wind .

Με εκτίμηση,

Wind Ελλάς

 
  [+] English Version  

Important notice:
You are kindly informed that your landline services provided by Wind have been suspended due to:

 1. Non-payment or
 2. Violation of terms of use
In case of suspension due to non-payment please proceed as soon as possible to settlement with one of the available ways listed below:

[+] "Ways of Payment"

 1. Directly in any Wind Store (recommended for quick service re-activation)
 2. Using your credit card , with direct charge in any Wind Store (Visa, Mastercard, American Express, and Diners) or with direct charge of your credit card (Visa, Mastercard, American Express, and Diners) by calling us at 1215 from WIND mobile phone free of charge
 3. In any branch of the following banks:  National bank of Greece, Eurobank-Ergasias, Alpha Bank, and New Hellenic Postbank bringing your bill
 4. Through myWIND in: www.wind.gr/mywind
 5. Online, using PayPal
 6. Through the online payment service, using a credit card (Visa, MasterCard, Diners και American Express)
 7. In"Public" stores, post offices and OPAP retailers displaying "ΣΕΠΠ" and WIND logos, bringing your bill
 8. Through  web banking  services of the following banks: National bank of Greece, Eurobank-Ergasias, Alpha Bank, Piraeus Bank, HSBC and New Hellenic Postbank
 9. Through  phone-banking  services of the following banks: Eurobank-Ergasias, Alpha Bank, Piraeus Bank and HSBC
 10. Through  easypay  bill payment spots provided by Piraeus Bank
 11. Through  Winbank easypay  service provided by Piraeus Bank and Live-Pay service of Eurobank
 12. Through  ΑΤΜ machines of the following banks: National bank of Greece, Alpha Bank and New Hellenic Postbank,using the ATM payment code mentioned on the first page of the bill
 13. Through the APS of Piraeus Bank and the New Hellenic Post Bank
Important notice: In case you do not proceed to settlement through a Wind Store, it is highly recommended to submit through FAX to 211 120 1100 or e-mail to CustomerCareFixed@wind.gr, a copy of the receipt της απόδειξης πληρωμής, with the indication "Service re-activation", referring your telephone number or the customer code

Upon settlement, Wind will proceed to service re-activation, while restarting your router may be needed.

For quick service re-activation it is recommended to pay through any Wind Store.

Best regards,

Wind S.A